duminică, 4 mai 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 11755 ha
Intravilan: 188 ha
Extravilan: 2735,24 ha
Populatie: 1460
Gospodarii: 550
Nr. locuinte: 474
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Grindu
Asezarea geografica:
Comuna Grindu este situată în partea de nord-vest a judeţului Tulcea, pe malul drept al Dunării, zonă cunoscută sub numele "Cotul Pisicii", aproximativ 8 km în aval de oraşul Galaţi.
Vecinătăţi:
La nord-est - Dunărea (vecină şi Moldova);
La sud-est - Isaccea, Luncaviţa, I. C. Brătianu şi Jijila
Activitati specifice zonei:
Agricultură - cultură mare
Pescuitul în Dunăre
Activitati economice principale:
Comerţ
Agricultură
Creşterea animalelor
Pescuitul industrial
Obiective turistice:
Capelă cu grup monumental - închinat victimelor celor două războaie mondiale - locuitori ai comunei Grindu şi a victimelor accidentului naval Mogoşoia (223 înnecaţi - 10 septembrie 1989)
Biserica veche cu Hramul "Sfântul Nicolae"
Cotul Pisicii - cea mai mare curbură a fluviului Dunărea şi cea mai mare adâncime (40 metri)
Evenimente locale:
Hramul Bisericii vechi - Sfântul Nicolae
Hramul Bisericii noi - Adormirea Maicii Domnului
Întâlnire cu fiii satului
Facilitati oferite investitorilor:
Concesionare teren în condiţii avantajoase
Scutire (diminuare) taxe şi impozite conform legii
Acces la reţeaua de apă potabilă
Forţă de muncă locală
Proiecte de investitii:
Supraînălţare dig centură de protecţie
Microcantină şcolară în proiectul School Afterschool
Grup sanitar modern pentru grădiniţă
Asfaltare drumuri interioare
Centru social de zi pentru persoane defavorizate şi tradiţii culturale
Canalizare - staţie de epurare ape pluviale - în curs de finanţare